St. Marien

©Katharina Pierre©Sven-Erik Arndt©Torsten Krueger

Besøg Tysklands tredjestørste kirke i byen med de 7 tårne og find ud af, hvad djævelen og en mus har til fælles med kirken St. Marien i Lübecks gamle bydel.

St. Marien er Hansestaden Lübecks råds kirke. Murstensbasilikaen regnes for at være Østersøområdets murstensgotiks moderkirke. Det er første gang formerne fra den franske katedralgotik blev overført til den hjemlige mursten.

I sit indre gemmer St. Marien på talrige kunstværker: Gerhard Marcks triumfkors i højkoret over Swarte Alter fra 1495 hører hjemme her, ligesom verdens største mekaniske orgel. Fra 1667 til 1707 var den berømte kirkemusiker og komponist Dietrich Buxtehude organist og værkmester ved St. Marien.

Mindekapellet under sydtårnet med de to kirkeklokker, som styrtede til stengulvet under bombardementet i 1942, er enestående i sin udtrykskraft. Murstensbasilikaen har stadig sin middelalderlige bemaling, de største klokker i Schleswig-Holsteins og et klokkespil med 36 klokker fra Katharinekirken i Danzig.

De to dødedansvinduer bruger motiver og gestalter fra den her i 1942 brændte frise med den Lybske dødedans.

Man fortæller tre historier om St. Marien:
1.) Legenden om kirkemusen Rosemarie
For mange hundrede år siden, da Marienkirken endnu var helt ny, groede en rosenbusk ved siden af. Så længe den blomstrede, sådan troede Lübecks borgere, vil deres by forblive fri. Men en morgen var rosenbusken visnet og indtørret. Man mente at en mus havde bygget rede ved dens rod.
Snart derefter måtte Lübeck overgive sig til danskerne. Da byen var fri igen, lod byens råd hugge en mus i sten bag koret - som erindring om, at et lille problem kan blive til en stor ulykke på en enkelt nat.
Men den lille kirkemus fik i løbet af århundrederne en plads i lübeckerne og deres gæsters hjerter. De kaldte den Rosemarie, og det bringer lykke at berøre dens billede i sten. Sådan siger man i hvert fald.

2.) Legenden om djævelen fra St. Marien
Mens lübeckerne var i gang med at bygge Marienkirken, kom djævelen forbi og spurgte, hvad de byggede der. "Et stort værtshus", løj de for ikke at gøre ham vred. Et værtshus? Et sted til last og druk?" Det passede djævelen godt, og han hjalp til, så byggeriet gik hurtigere.
Først da kirken var næsten færdig, opdagede djævelen, at lübeckerne havde narret ham. I sin vrede tog han en kæmpestor sten for at ødelægge bygningsværket igen. Da sagde de til ham, at de lige ved siden af virkelig havde tænkt sig at bygge et værtshus, rådskælderen. Djævelen lod stenen falde, så den kom til at ligge tæt på kirken. Der ligger den endnu den dag i dag, og ovenpå den sidder en djævel i bronze), som billedhuggeren Rolf Goerler skabte i 1999.

3.) Legenden om "Stengammel"
En gammel, stenrig købmand fra Lübeck ville ikke dø. Hver gang døden kom for at hente ham, sendte han ham væk. Til sidst blev han så gammel, at han ikke kendte nogen mere, for de var alle døde, selv hans børn og børnebørn.
Nu havde han ikke lyst til at leve længere, men døden ville ikke længere komme til ham. Købmanden ledte efter ham om natten i Marienkirken. Han klatrede op ad en stige, som arbejderne havde ladet stå, til op under loftet og ventede der. Han ventede deroppe, indtil han skrumpede ind og forstenede.

Hvis man kigger helt op udenpå brevkapellet, får man øje på ham: en forvitret stenfigur viser en gammel mand sammensunket i angst.

Entre "Mariendaler"
Voksne: € 2,-
For børn, unge, medlemmer af menigheden og besøgende, som udelukkende kommer for at bede, skal der ikke betales entre.
Studenter, arbejdssøgende, mennesker med handikap og besøgende i grupper over ti personer med guide: € 1,50
Mariendaleren opkræves ikke til gudstjenester og middagsandagten.

Kirkerundvisninger i St. Marienkirken:
Fra 2. maj til 31. okt.: hverdage klokken 12.15
Fra 2. maj til 30. sept.: hverdage også klokken 15.00
I advent: hverdage klokken 12.15
Varighed 1 time, der bedes om et bidrag

Tårn- og hvælvrundvisninger i St. Marienkirken:
Offentlige rundvisninger
Fra 1. april til 31. dec.: lørdage klokken 15.15
Fra 1. juni til 30. sept.: også onsdag klokken 15.15
Den sidste lørdag i måneden: også klokken 20.30
Voksne: € 5,-
Skoleelever og studenter: € 3,-
Familiebillet: € 10,-
Special- og emnerundvisninger er muligt.
Forespørgsler under +49 (0) 4 51/7 73 91

Tip: Tag et billede med den lille djævel foran Marienkirken, berør den gemte mus, det bringer lykke, og lyt til middagsandagten underlagt med orgelmusik.

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)