Museum Holstentor

©die LÜBECKER MUSEEN©die LÜBECKER MUSEEN©Sven Erik Arndt

Er Lübecks vartegn, og er vel Tysklands mest kendte byport og det stolte vartegn for byens økonomiske succes i middelalderen.

Den er vartegn for byen med de 7 tårne! Holstentor er det stolte symbol på Lübecks historie som fri stad. Ikke kun dens ydre er et yndet fotomotiv: indeni i det berømte bygningsmindesmærke handler det i "Museum Holstentor" om Hanse, handel, magt og rigdom. Disse dannede nemlig grundlaget for de Lübeckske købmænds succes og dermed for den middelalderlige bys betydning. Udstillingen "Die Macht des Handels" med historiske skibsmodeller, rustninger, våben, retsinstrumenter og handelsvarer kan opdages inden i Holstentor.

Dens grundlæggelse

I årene 1464-1478 blev Holstentor bygget efter nederlandske forbilleder af Lübecks rådsbygmester Hinrich Helmstede og havde både forsvar og repræsentation som formål.

Den imponerende bygning beståraf et dobbelttårnanlæg med rundbuet gennemgangsport. Over buen ses den forgyldte indskrift CONCORDIA DOMI FORIS PAX (Enhed indadtil, fred udadtil).

Alle besøgende hos Holstentor lægger med samme mærke til den stærke hældning og nedsynkningen af sydtårnet. Årsagen hertil ligger i det 15. århundredes fundamenteringsarbejder. Eftersom kun tårnene står isolerede på et "svellegitter" og den tunge mellemdel samtidig støtter sig til denne, synker tårnene forskelligt ned i den sumpede undergrund.

I 1863 så porten mest af alt ud som en ruin. Med kun en enkelt stemmes flertal besluttede byrådet, at bevare porten og startede omfattende renoveringsarbejder. Først 1933/34 kunne nedsynkningen stoppes. De sidste renoveringer gennemførtes fra 2004-2006. I den forbindelse fornyedes skiffertagene, terrakottafrisen og dele af murværket.

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)