Nordiske filmdage

©Nordische Filmtage
©Nordische Filmtage

De Nordiske Filmdage gør Lübeck til udstillingsvindue til skandinavisk filmkunst: under den i Europa enestående filmfestival mødes de vigtigste repræsentanter for den nordiske filmbranche. Den giver unge talentfulde instruktører en platform, for deres start fra Lübeck ud i den internationale filmbusiness.

03. - 08.11.2020

Die 62. Nordiske Filmdage i Lübeck præsenterer film fra de skandinaviske og baltiske lande og Nordtyskland - derunder findes spillefilm, dokumentationer, børne- og ungdomsfilm og kortfilm. Filmforum Schleswig-Holstein viser spændende værker af unge filmmagere, på programmet står også en retrospektive. Oplev en særlig filmfestivals flair omgivet af den nordiske charme i en hansestad som er åben mod verden.

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)